MEESTERPROEF: Het drugsbeleid, de gevolgen ervan en hoe het anders moet

Artikel:

Campagne “Normaal over Drugs” een goed idee? “Je zet je conditie, je brein en levenslust op het spel.”

 

Drugs zijn al een lange tijd een onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Het wordt wel gebruikt, maar eigenlijk niet toegestaan. Dat zorgt voor ingewikkelde consequenties. Bijvoorbeeld drugsafvaldumpingen, schade aan de volksgezondheid en intensief  politieoptreden. Eigenlijk is iedereen het er wel over eens dat het anders moet, maar hoe is de vraag. De meningen liggen daarbij vrij ver uit elkaar. Waar de ene kant ervan overtuigt is dat drugs in de ban moeten, ziet de andere kant ze liever gelegaliseerd worden. De campagne “Normaal over Drugs” wil het gesprek over het drugsbeleid bevorderen, en er op een “normale” manier over praten. Niels Hoekzema wil dat ook, maar ziet dat geheel anders voor zich.

 

Initiatiefnemers Merel en Jochem Janssen begonnen met de campagne om de focus weer te leggen waar die moest liggen: drugsproblematiek oplossen. Door drugs te behandelen als elk ander product zouden de negatieve gevolgen van het beleid weleens verminderd kunnen worden volgens hen.

Wat bedoelen jullie als je zegt “normaal” over drugs?

“Wij bedoelen dat drugs een normaal onderwerp moet worden. Dat je er niet lacherig of stoer over moet doen. Dat het besproken moet worden als elk ander risicovol product. Over motorrijden doen we ook niet lacherig of stoer. De een vindt het leuk, de ander vindt het niks. Maar allemaal vinden we dat er regels omheen gesteld moet worden, want het is wel een stukje gevaarlijker dan fietsen.”

Zijn jullie niet bang dat zo’n open beleid meer mensen aan zou zetten drugs te gebruiken?

“Nee, want we willen helemaal geen open beleid. We willen juist een strak gereguleerd beleid. Aan alles (productie, distributie en verkoop) kun je voorwaarden verbinden. Als je nu een dealer kent, kun je alles kopen wat je wilt en je mag hopen dat je goede kwaliteit middelen krijgt. Straks niet meer. Er zouden dan leeftijdseisen komen, volumebeperking, kwaliteitseisen, verkoopvergunningen et cetera. Dat is allerminst open.”

Op wat voor toekomst hopen jullie als de campagne succesvol is? Kan je daar een beeld van schetsen?

“Liefst volgende week, Maar realistisch is dat niet. De politici koersen juist af op een nóg rigider beleid, we hopen allereerst dat tegen te houden. En ik sluit niet uit dat met de legalisering van cannabis en Malta en vooral straks in Duitsland het moment daar is dat Europa meegaat (en Nederland dus ook). Zeker naar aanleiding van het Duitse besluit wordt in meerdere landen gesproken over legaliseren.”

Gebruiken jullie zelf nog wel eens drugs? Zo ja, wat? En wat betekent het voor jullie dat de politiek daar zo compromisloos naar kijkt?

“De helft van het team gebruikt soms, de andere helft heeft nog nooit gebruikt (net als ik). Ik hoop dat de politiek gaat zien dat je ook zonder dat je drugs gebruikt of wilt gaan gebruiken het beleid anders moet.”

 

Niels Hoekzema studeert Sportkunde en is daarvoor veel bezig met gezondheid en levensstijl. Drugs passen volgens hem niet thuis in een gezonde maatschappij. Hij ziet de oplossing juist in het extra inzetten op drugspreventie.

 

Wat vind jij van dit initiatief?

 

“Het lijkt me zeker een goed idee om normaal te praten over drugs, maar mijn opvatting van normaal is daarin wel heel anders. Drugs maken meer kapot dan je lief is. Het wordt de laatste jaren wel normaler gevonden en meer gedaan ook heb ik het idee, maar dan hoef je het nog niet aan te moedigen.”

 

Heb je zelf ooit drugs gebruikt of hiermee ervaringen gehad?

 

“Ik heb vroeger rond mijn zestiende wel wat geëxpirimenteerd met wiet en lachgas maar dat bracht al gauw een grimmige sfeer met zich mee. Dat je in de avonduren laat van huis bent om nog even te blowen. Dan voelde ik me een junk en snapte ik niet waarom ik dat nodig had. Gelukkig was ik niet afhankelijk en kwam ik gemakkelijk vanaf.”

 

Wat voor toekomst zie jij voor je wat betreft drugsbeleid? En komt dat overheen met hoe je het zou willen zien?

 

“Ik verwacht zelf dat het beleid op den duur soepeler gaat zijn. De jongere generatie lijkt het nou eenmaal interessant te vinden, maar ik hoop dat er dan wel meer ingezet wordt op voorlichting, en dat er goed duidelijk gemaakt wordt wat drugs betekenen voor je gezondheid. Je zet je conditie, je brein en levenslust op het spel”

 

Hoe zou het ideale drugsbeleid er volgens jou uitzien?

 

“Mij lijkt het toch het beste om de straffen voor drugscriminelen flink te verhogen en beter te handhaven op het gebruik. Nu zie je het nog overal. Het is zo makkelijk verkrijgbaar en er zijn mensen die zichzelf daarvan niet kunnen weerhouden. Zulke mensen moet je tegen zichzelf in bescherming nemen. Van mij mag het uit het straatbeeld verdwijnen.”

 

Welke kant het drugsbeleid op zal gaan de komende jaren moet nog blijken. Het is in ieder geval duidelijk dat niet iedereen zijn zin kan krijgen.

Lied:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.