Wie is nou eigenlijk een mediaprofessional?

Slechts 36,6% van de Nederlanders in de media is vrouw, blijkt uit onderzoek door het Commissariaat voor de Media (2019). Wat betekent dit lage percentage voor een opleiding als Creative Business, waar je wordt opgeleid tot mediaprofessional en wat uit veel vrouwelijke studenten bestaat?

 

COLUMN: DE MANNENWERELD, IK BEDOEL MEDIAWERELD…

 

Wanneer je mij vraagt waarom ik de opleiding Creative Business heb gekozen, geef ik standaard hetzelfde antwoord. Het is een brede mediastudie waarbij ik word opgeleid tot een mediaprofessional. Alleen, wat is een professional dan precies? In het huidige medialandschap is dat een witte hoogopgeleide man. Maar, wat is mijn positie als jonge vrouw dan in deze bedrijfstak?

Voor de zoveelste keer kijk ik naar Maarten van Rossem bij De Slimste Mens. Telkens weer raak ik geïrriteerd dat het normaal is voor een witte man om zijn ongefilterde mening overal op te mogen geven. Wat me dan nóg gefrustreerder maakt is het idee dat als er een vrouw had gezeten, de kans groot was geweest dat deze ‘eenvrouwsjury’ van kritisch en grappig zou veranderen naar irritant, bazig en misschien wel agressief. Het zou dan niet de eerste keer zijn dat een vrouw een storm aan kritiek over zich heen krijgt op het moment dat ze openlijk haar mond opentrekt.

Mannenwereld

Om de shitload aan cijfers overzichtelijk te houden kun je hier mijn infographic bekijken over de feiten en cijfers in de Nederlandse mediawereld tussen 2016 tot 2021[1]. Conclusie: het staat er niet goed voor. Wat deze cijfers in de infographic namelijk laten zien is een consequent ongelijke representatie van vrouwen, LHBTI’s en mensen van kleur in de Nederlandse media. Ze zijn zowel voor als achter de schermen en in verschillende media ondervertegenwoordigd. Ook in tijden van de pandemie zie je dit terugkeren, want onder zorgexperts in de media is het aandeel vrouwen kleiner dan mannen. Je zou denken dat ons kikkerlandje voorop zou lopen om deze ongelijkheden te bestrijden, maar de cijfers stagneren de laatste jaren en we worden rechts en links door andere Europese landen ingehaald[2].

Vrouwen van kleur en LHBTIs

Afgezien van het feit dat witte mannen massaal naar voren worden geschoven tijdens deze coronacrisis en de vrouwen – die wel een plek kregen – voornamelijk wit zijn, valt er nog iets op. Het gebrek aan mensen van kleur en LHBTI’s. De cijfers in mijn infographic bevestigen dit, want maar liefst 10% van de mensen in Nederlandse media is van kleur en 0,01% van alle geschreven artikelen in kranten en nieuwsbladen gaat over transgender personen[3]. Als je daarnaast nog eens vrouw bent, dan worden de percentages helemaal zorgwekkend. Deze afwezigheid van vrouwen (van kleur) en LHBTI’s lijkt naar eigen ervaring ook te bestaan binnen mediaopleidingen.

Binnen mediastudies

In mijn 2,5 jaar aan de opleiding is me opgevallen dat het verschil ook binnen Creative Business duidelijk wordt. Voor zover ik weet bestaat ruim 2/3 van mijn opleiding uit vrouwen en een nog kleiner deel uit mensen van kleur. Ik vraag me af of dit verschil terug te zien is in opleidingen zoals communicatiewetenschappen. Zijn daar meer mannen te vinden? Het lijkt me een interessant onderzoeksproject, want de vraag blijft me bezig houden: hoe kan het dat in mediastudies zoveel vrouwen zitten, maar deze vervolgens geen rol krijgen als mediaprofessionals?

Het belang van representatie

Deze opmerkelijke verschillen liggen volgens onder andere onderzoeksbureau Clara Wichmann[4] aan het feit dat mannen nog altijd oververtegenwoordigd zijn in de media, wat zich uit in meer beeldtijd en spreektijd. De minderheden die wél in de media verschijnen worden veelal gestereotypeerd. Dat moet veranderen, want alleen dan komen we van het huidige beeld van een mediaprofessional af. Zo geeft belangenorganisatie Women Inc. aan dat representatie aan de basis van beeldvorming ligt. Dus lieve docenten en medestudenten, laten we de wijze waarop de realiteit in beeld wordt gebracht veranderen en meer ruimte bieden aan diversiteit. Daarnaast is ook nog eens bewezen dat Inclusieve media succesvol zijn. Volgens bijvoorbeeld Unilever blijken niet-stereotype reclame-uitingen 25% effectiever. Ook bestaan er initiatieven zoals omroep ZWART, die zich inzet voor variëteit in mensen, ideeën en uitingen, waar veel belangstelling voor is. Deze inclusieve media-uitingen leiden tot bredere en betere perspectieven op de arbeidsmarkt en tot een meer evenredige verdeling tussen bevolkingsgroepen in Nederland.[5]

Hoe nu verder?

De media spelen momenteel een zeer invloedrijke rol in de maatschappij. Ook al lijkt er tegenwoordig steeds meer aandacht te zijn voor diversiteit in onze samenleving, de Nederlandse mediasector loopt daarbij achter.[6] Er bestaan initiatieven zoals ‘Vaker In De Media’ waarbij je als beginnend mediaprofessional op een zogeheten ‘masculiene’[7] manier je plek moet opeisen, maar dit is een eenzijdige blik op het probleem. Hierbij wordt er nog steeds vanuit gegaan dat witte mannen en in sommige gevallen ook witte vrouwen de norm zijn en de rest zich moet aanpassen. Ik ben ervan overtuigd dat zolang dat bestaat, we geen divers medialandschap hebben en zullen krijgen.

Om op een wat positievere noot te beëindigen kom ik met een oproep om het medialandschap op te schudden. Laten we met elkaar zorgen voor een representatieve en inclusieve beeldvorming in de media. Hiervoor is onderzoek, bewustwording en verandering nodig.

 

[1] WOMEN Inc. (2019-2021) Media. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.womeninc.nl/themes/media.

[2] Commissie van DM. (2019-2021) Rapport Representatie van vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s in 2019 en 2021 (2.3 Nederlands onderzoek in de media 2019-2021) [pdf]. Geraadpleegd op 19 januari 2022.

[3] WOMEN Inc. (2019-2021) Media. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.womeninc.nl/themes/media.

[4] Bureau Clara Wichmann. (Z.D.) Stereotypering en beeldvorming. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://clara-wichmann.nl/stereotypering-en-beeldvorming/

[5] WOMEN Inc. (2020, juni). De winst van inclusieve media. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.womeninc.nl/knowledge/de-winst-van-inclusieve-media

[6] WOMEN Inc.

[7] Hakker, B. (2021). Als vrouw aan een talkshowtafel? ‘Kom niet gelijk met nuance’. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.intermediair.nl/emancipatie-en-diversiteit/emancipatie/waarom-we-vrouwen-nooit-in-talkshows-zien?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[2] WOMEN Inc. (2019-2021) Media. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.womeninc.nl/themes/media.

[3] Commissie van DM. (2019-2021) Rapport Representatie van vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s in 2019 en 2021 (2.3 Nederlands onderzoek in de media 2019-2021) [pdf]. Geraadpleegd op 19 januari 2022.

[4] WOMEN Inc. (2019-2021) Media. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.womeninc.nl/themes/media.

[5] Bureau Clara Wichmann. (Z.D.) Stereotypering en beeldvorming. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://clara-wichmann.nl/stereotypering-en-beeldvorming/

[6] WOMEN Inc. (2020, juni). De winst van inclusieve media. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.womeninc.nl/knowledge/de-winst-van-inclusieve-media

[7] WOMEN Inc.

[8] Hakker, B. (2021). Als vrouw aan een talkshowtafel? ‘Kom niet gelijk met nuance’. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.intermediair.nl/emancipatie-en-diversiteit/emancipatie/waarom-we-vrouwen-nooit-in-talkshows-zien?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 


GEDICHT: MEDIAPROFESSIONAL

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.